Referat af ordinært forretningsudvalgsmøde i Firmaidræt Slagelse mandag den 05. februar 2018, kl. 16:00.

Dagsorden

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat af 23/10-17
 2. Bordet rundt.
 3. Økonomi.
 4. Bestyrelsesmøde senere i dag.
 5. Generalforsamling 2018
 6. Visioner frem mod 2022, herunder indsatsområder.

Deltagere:

Jan Reinhold (JR), Bjarne Christensen (BC),  Flemming Rasmussen (FR),  Kirsten Larsen ( KL )

 

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat.

    Referatet fra sidste møde d. 23/10-17 blev godkendt og underskrevet uden kommentarer.

 1. Bordet rundt

  JR

JR deltog i et visionsmøde d. 20/1-18 i Middelfart. Mødet blev afholdt på baggrund af spørgeskemaer fra de lokale foreninger. Resultatet af dette skal så vendes på formandsmødet d. 14. og 15. april.   

I sidste ende skal det ende op med en visionsplan frem til 2022.  

På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 24. november skal planen endelig godkendes.

I øvrigt afleverede Jan pokalen for ”Årets Forening”, som Firmaidræt Slagelse nu, som den eneste forening, er blevet tildelt 2 gange

D 3/2 deltog Jan i et eventseminar på Nyborg Strand. Deltagerne skulle fortælle om de forskellige events i foreningerne, f.eks. ”Den hvide dame”, aftenfloorball og diverse virksomhedsarrangementer. ”Den hvide dame” er et løb for kvinder, der foregår i Faxe kalkbrud.

Roskilde var meget interesseret i at høre om FS oplevelser med samarbejdet med Selandia.

Forestående events :

 1. marts. Messe i Skælskør, hvor FS har en stand.
 2. maj. Ladywalk.
 3. juni. ”Rigtige Mænd”-løbet.

29 september.     Xtrem mandehørm og Ladies Mud-race.                            

                            Ladies Mud-race er et løb for kvinder på samme bane;

                            men ruten er på 8 km. Run only er et tilbud om, til en reduceret 

                            pris, kun at deltage i løbet og ikke i aftenfesten.

Markedføringsmæssigt er det tanken at promovere Face-book, og de forskellige 

events bliver boostet på passende tidspunkter.

Jan arbejder pt med at finde sponsorer til de forskellige events.

Jan her indkøbt 250 kuglepenne med indskription, som kan deles ud ved      

udvalgte lejligheder. De kostede ca. 1700 Kr.

KL

Kirsten spurgte om årets første Forretningsudvalgsmøde og bestyrelses-                 

møde kunne afholdes ca. 14 dage senere af hensyn til færdiggørelse af

regnskabet. Det tages til efterretning i 2019.

Regnskab og budget gennemgås på bestyrelsesmødet senere på dagen.

FR

Flemming kan desværre ikke deltage i forestående generalforsamling; men er villig til genvalg som medlem af Forretningsudvalget. Jan har fået fuldmagt.

BC

Bjarne og Jan har haft et møde med Ismet Korckmaz fra Sorø Kommune, som bl.a. arbejder med integration. Han kunne godt tænke sig at lave nogle aktiviteter for børn og unge sammen med FS. Han kunne ligeledes være et emne som ny fodboldformand i FS.

 1. Økonomi

Det foreløbige resultat af regnskab for 2017 er et overskud på 46.469,50 Kr.

Budgettet var på 25.325 Kr

Alt i alt et meget tilfredsstillende resultat.

Afdelingsformændene vil redegøre for deres afdelingsregnskaber på besty-

relsesmødet.

 1. Bestyrelsesmøde senere i dag

Dagsorden foreligger.

Afdelingsformændene opfordres til af fortælle lidt om deres visioner for

fremtiden og ligeledes redegøre for deres regnskab for 2017.

 1. Generalforsamling 2018

      Afholdes d. 7. marts 2018 kl. 19:00 i Vesthallen

           Dagsorden er udarbejdet og udleveres på bestyrelsesmødet. Udsendes elek-

           tronisk snarest og sættes på hjemmesiden. 

 1. Visioner

     FS imødeser hvad Forbundet melder ud i visionsplanen frem til 2022.

                

           Visioner for nye tiltag i FS, 2018/2019 :

                      - Aktivitetsdag for virksomheder.

                      - Floor-ball. Evt som aftenevent.

                      - Krolf som ny aktivitet i M&S regi.

FIRMAIDRÆT SLAGELSE · CVR: 12581114 · Skjoldsvej 8 · 4200 Slagelse · 23430915 · kontakt@firmaidraetslagelse.dk