Indkaldelse til generalforsamling 2021.

Forslag til vedtægtændringer

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Firmaidræt Slagelse indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Vesthallen, onsdag den 07. Juli 2021, kl. 19.00 - jf. foreningens vedtægter.

Dagsorden

 1. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede medlemmer.
 2. Valg af dirigent.
 3. Beretning fra bestyrelsen, afdelinger og udvalg.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fremlæggelse af budget.
 7. Valg i henhold til vedtægterne.
 8. Eventuelt (herunder kan intet vedtages).

Forretningsudvalget foreslår en tilføjelse til vedtægternes § 6 indført efter stk. 5:

Generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling kan afholdes virtuelt/online, hvis fysisk afholdelse ikke kan lade sig gøre pga. nationale eller lokale forsamlingsrestriktioner.

I henhold til foreningens vedtægter § 9, 10, 11, 14 skal der vælges til Forretningsudvalg, revisorer, Vesthallens bestyrelse.

 • Valg til forretningsudvalget:

Kirsten Larsen, Økonomileder  – villig til genvalg.

Flemming Rasmussen, udtræder af FU og indtræder som formand for fodboldafdelingen.

Forretningsdvalget indstiller:

Kim Valbum til valg for 1 år. 

 • Valg af revisorer:

Ole Olsen - villig til genvalg.

 • Valg til Vesthallens bestyrelse:

Kim Valbum blev valgt som formand på sidste års generalforsamling; ønsker at  fratræde formandskabet og i stedet være medlem.

Jan Reinhold overtog formandskabet og stiller op som formand for 1 år.

Arne Christensen, medlem - villig til genvalg.

Kim Valbum, medlem - villig til valg.        

 1. Eventuelt (herunder kan intet vedtages).

Alle er velkomne og der er ingen forhåndstilmelding. Foreningen vil være vært ved lidt chips og drikkevarer.

Vi håber på et godt fremmøde!

Med venlig hilsen og på gensyn

Forretningsudvalget

Jan Reinhold, Flemming Rasmussen, Kirsten Larsen og Pernille Aude