Referat af Firmaidræt Slagelse ordinære generalforsamling i Vesthallen, onsdag den 22. marts 2023, kl. 19.00

 1. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede medlemmer.
  1. Det konstateres at der er 20 fremmødte og heraf 19 stemmeberettigede til stede.
 1. Valg af dirigent.
  1. Jan Reinhold valgt enstemmigt
  2. Indkaldelse er lagt på FB og hjemmeside den 1/3-2023, og dermed rettidigt indkaldt
  3. Dagsorden er ifølge vedtægter
 2. Beretning fra bestyrelsen, afdelinger og udvalg.
  1. Se vedhæftede omkring
  1. Kaj på vegne af Skydeafdelingen: Selv om der har været gavn af bl.a. elevhotellerne og forsvarsbrødrene, så har der været alt for få deltagere. Marievangsskolen kommer hvert år i uge 42, samt ca. 5 betalende medlemmer.

Grundet ovenstående har skydeafdelingen valgt at nedlægge sig selv pr. 31/5-2023. Kaj tilbyder fortsat at stille sig til rådighed med sin ekspertise.

Stor forståelse fra Jan Reinholds side, som dog arbejder på sidelinjen og håber på at dette kun er en pause.

Jan R. vil fortsætte med skydning for Marievangsskolen og elevhotellerne.

Forslag: Kunne man udnytte festugen eller Sct. Michaels nat for at gøre opmærksom på skydning

Kommentar til skydeafdelingens pause fra Jørgen:

”Vi har kun betalt ½ kontingent, da vi vidste at skydeafdelingen skulle lukke. Det betyder at vi ikke har ret til at have vores våben, da vi så ikke længere er aktive”

Jan R.: Jeg vil gerne undersøge mulighederne. Et forslag kunne være et samarbejde med Forsvarsbrødrene, som også er medlem af Firmaidrætten

 1. Fremtiden v/ Jan Reinhold:
  1. Møde med ZBC sammen med Stén Knuth for at se hvordan vi kan udbygge vores samarbejde
  2. Firmaidræt Slagelse er gået i samarbejde med Sct. Georgsgilderne omkring Slagelse Marchen. Tæt samarbejde i år, men allerede fra næste år vil Jan Reinhold stå alene som Marchleder.

I år donerer vi fortsat til Spejderne, men der kan blive tale om andre modtagere på sigt

 1. Møde med Padel Centret om et kommende samarbejde
 2. Ny idrætsgren i Firmaidræt Slagelses gymnastiksal: Yoga v/ Simonne
 3. Derudover tilbyder vi morgengymnastik og morgen yoga fra 6.30-7.30 to forskellige dage om ugen
 4. Tilbud til virksomheder: Yoga eller morgengymnastik – prøvetimer på virksomheden
 5. Fremtid omkring XM & LMR. Vi har et problem med at fastholde mændene. XM-begrebet har overlevet sig selv. Så vi kommer til at ændre konceptet. I år inddrager Firmaidræt Slagelse Mixløb i konceptet. Næste skridt kunne være Family Mud Race.
  Derudover forsøger vi i år at inviterer efterskolerne om søndagen med start fra Niels Lien. De skal selv styre praktikken, men vi står klar til at hjælpe.
 1. Uge 41: Arbejdspladsernes Motionsuge: AM-uge med fokus på de unge: Gymnasiet, ZBC etc
 2. Kommende event: Bank dyst – ”Banker banker Banker”
 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  1. Flot og præcis gennemgang af Kirsten
  2. Årets resultat: Et overskud på 76.340 kr.
  3. For detaljer, se vedhæftede regnskab
  4. Spørgsmål fra Jørgen: ”Vi har en alarmudgift på 8.000 kr. burde forsvarsbrødrene ikke betale deres del af dette?”

Svar: De 8.000 kr. er ikke lagt på skydeafdelingens regnskab men lagt på       fællesregnskaberne i Firmaidræt Slagelse.

Vi har ikke fået forøgede udgifter grundet forsvarsbrødrene, så umiddelbart er det ikke rimeligt, at de skal betale for mere end deres brug af banerne.

Jan Reinhold lover dog at kigge ind i det.

 1. Kirsten gennemgår derefter aktiver og passiver som balancerer med 755.169kr.

Kommentar fra Ole: Vær ikke bange for at bruge af kassen. Bare pres på for at sætte ting i gang og vær klar til at bruge nogle penge på projektledere mv. Der er ikke længere mange frivillige, så stor ros til dem der fortsat er det.

Svar fra Jan: Vi har pt. både en projektleder og en studentermedhjælper tilknyttet.

 1. Indkomne forslag.
  1. Ingen indkomne forslag
 2. Fremlæggelse af budget.
  1. Se vedhæftede budget
  2. Budgetteret overskud 2023 på 7.920 kr.
 3. Valg i henhold til vedtægterne:

I henhold til foreningens vedtægter § 9, 10, 11, 14 skal der vælges til Forretningsudvalg, revisorer, Vesthallens bestyrelse.

 • Valg til forretningsudvalget:
  • Kirsten Larsen – villig til genvalg: VALGT ENSTEMMIGT
  • Flemming Rasmussen – villig til valg: VALGT ENSTEMMIGT
 • Valg af revisorer:
  • Ole Olsen – ønsker ikke genvalg.
  • Ny-opstillet: Bjarne Christensen: VALGT ENSTEMMIGT
 • Valg til Vesthallens bestyrelse:
  • Arne Christensen – villig til genvalg: VALGT ENSTEMMIGT
  • Kim Valbum – villig til genvalg: VALGT ENSTEMMIGT
 1. Eventuelt
  1. Jan Reinhold (som formand for Vesthallens bestyrelse): Vi har igennem flere år haft et problem omkring varme i hallen. Gasfyret har været et dyrt bekendtskab, og det kan ikke mere. Halinspektør og Jan Reinhold havde møde med Invafoss og vi står til at kunne blive tilsluttet fjernvarme i næste ombæring (omk. 106.000kr.).           

Det kræver dog at der er nok som tilmelder sig (60%) for at det bliver til noget.        I den forbindelse ønsker vi at få propeller sat op i loftet som kan presse varmen tilbage i gulvhøjde. Vi afventer svar fra kommunen.

Kommentar fra Ole: Få medierne til at interessere sig for det, så det bliver offentligt kendt, at man kan søge lån hos kommunen som privat (det koster 37.000kr. for fjernvarme for private brugere + 30.000 i ekstraomk.)

  1. Hjulpet af COVID-19 fik vi en opsparing sammen med en bevilling fra kommunen på 800.000 kr. gav et nyt gulv.
  2. Inden da havde vi fået skiftet al belysning til LED lys i både hal, gymnastiksal, boksesal og cafeteria – med lysdæmpning i både hal og gymnastiksal.

Formanden takker dirigenten for god ro og orden (😊) og afslutter dermed årets ordinære Generalforsamling

Referent: Pernille Aude