Årets forening er en af Forbundets ældre foreninger, den har således passeret de 70 år og nu igen kåret som årets forening.

Foreningen har altid været en stor, aktiv og innovativ forening – og har opfostret masser af dygtige og energiske ledere til Den Centrale Ledelse i Dansk Firmaidrætsforbund i såvel Styrelse som andre udvalg.

aaretsforening pris

Foreningen var i mange år kendt for at værne om de traditionelle firmaidrætskulturer og idrætter, men var også kendt for at være med på firmaidrættens nye tilbud på motionssiden – ikke mindst da det daværende Aktivitetsudvalg sprøjtede det ene tilbud ud efter det andet.

Det sku´ fejres – og derfor var foreningen med på stort set alle kampagner.

Denne indstilling har ikke ændret sig væsentlig – nu er foreningen er kendt i kommunen for sine store event, så som Xtreme Mandehørm, Ladywalk og Julemærkemarchen.

Men i 2013 løb foreningen ind i et mindre stormvejr, medlems- og lederflugt samt økonomiske udfordringer gjorde, at der trak mørke skyer over foreningen.

Det fik en håndfuld af de ”gamle” ledere til sammen med en foreningskonsulent, at sætte sig i spidsen for et forandringsprojekt for foreningen, hvilket også tydeligt blev afspejlet i foreningens nye vedtægter, som blev godkendt på generalforsamlingen i 2014. 

Og denne generalforsamling blev afviklet i Firmaidræt Slagelse.

I de nye vedtægter, står der, at bestyrelsens opgaver skal fortrinsvis være visions- og udviklingsmøder, der ikke må bære præg af egentlige driftsopgaver.

… og så tager forretningsudvalget sig af den daglige drift.

I perioden fra 2013 blev der trukket på alle kanaler for at få nye ledere ind – og i dag er foreningens bestyrelse et godt mix af nye og gamle ledere… de er dog selv lidt utilfredse med, at de ikke kan få gennemsnitsalderen ned på lederfronten.

Men alderen trykker jer jo ikke – I er på forkant med mange forskellige opgaver, fodboldturnering for unge Røde Kors asylansøgere, opsøgende omkring nye partnerskaber - og så har de en person i forretningsudvalget, som målrettet tager sig af kommunikation og lederrekruttering.

…. Og så har I selvfølgelig også en initiativgruppe, hvor foreningen gerne vil træde til, .. Har du fået til opgave, at aktivere en større gruppe mennesker og gerne vil have hjælp hertil, så er du kommet til den rette. En gruppe, som ikke er formaliseret, men som gerne griber bolde, der giver mening for foreningen.

Efter en svær tid er det de sidste 4 år med hårdt arbejde og målrettet indsats lykkedes at etablere en forening med gejst, nye tiltag, hjælpsomhed og glade og tilfredse ledere og medlemmer.

Foreningen har arbejdet med hele deres organisation og er aldrig bange for at gribe nye bolde.

ES-Cup og Høvdingebold er en selvfølgelighed, og samarbejdet med erhvervsskolen rækker langt ud over disse to arrangementer.

Foreningen er i samarbejde med Forbundet arrangør af en aktivitetsdag på skolen hvert år i august ved skolestart for blot at nævne en enkelt ting.

Fodboldturneringen er godt i gang igen såvel uden- som indendørs, badminton, skydning og bowling fortsætter ufortrødent.

Foreningen har også en af Forbundets største Motion og Samvær (seniorer) afdelinger, som selvfølgelig er en integreret del af foreningen.

Foreningen var også hurtig til at sige ja tak til forespørgslen fra Forbundet, om de ville være rollemodelforening på Events – hvor tovholderen (det er ham med træskoene på) fluks tog til Faxe og dele ud sine store erfaringer, fif og fælder på området, før Faxe gik i gang med Den Hvide Dame.

Også i det lokale mediebillede er foreningen meget synlig, hvor I har tætte samarbejdsrelationer med lokalpressen, og er jævnligt i lokalaviserne.

I plejer at sige, at I smutter gerne forbi lokalpressen til en uformel snak i klædt en stang wienerbrød.

Kommer der nye tiltag/forslag fra Forbundet, er foreningen altid blandt dem, der undersøger og gerne melder sig på banen for at være med.

Så er I altid til stede ved Forbundets møder, og blander jer gerne i debatten, og stiller også gerne op som værter ved regions- og landsdelsmøder i Vesthallen, som foreningen er medejer af sammen med kommunen, og hvor foreningen selvfølgelig også gør et stort stykke arbejde i Den selvejende institutions bestyrelse.

Forbundsformand Peder Bisgaard th Foreningsformand Jan Reinhold tv MG 8815

Firmaidræt Slagelse er derfor en værdig modtager af hæderen Årets Forening i Dansk Firmaidrætsforbund – for 2. gang i foreningens historie i øvrigt.