Kære Brugere af Vesthallen.

I forlængelse af Myndighedernes udmelding skal vi hermed meddele at Vesthallen lukker for alle aktiviteter fra og med den 09.12.

En række aktiviteter er allerede aflyste på foranledning af klubberne selv, men med denne meddelelse aflyser vi alle aktiviteter i hallen, hvornår vi genåbner er stadig uvis.

Vil I være venlige at gøre Jeres medlemmer opmærksom på lukningen.

Lukningen vil være skiltet ved indgangene, og adgang kan kun ske efter aftale med undertegnede.

Vi vil selvfølgelig følge situationen, og skal nok vende tilbage når vi har nyt.