Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Slagelse – den 22. oktober 2018, kl. 18.00.

Dagsorden

 1. Velkomst og spisning.
 2. Godkendelse af sidste mødereferat.
 3. Bordet rundt.
 • Foreningens organisatoriske samt fremtidige tilstand
 • Strategi 2022.
 1. Indleveringstidspunkter for sæsontilmeldinger sommer 2019.
 2. Økonomi.
 • Status indeværende år.
 • Budget 2019.
 1. Vision og målsætninger.
 • Nye tiltag

Deltagere :

Jan Reinhold, Bjarne Christensen, Flemming Rasmussen, Kirsten Larsen, Pernille Aude   

Niels Jørgen Pedersen, Tage Brostrøm, John Henriksen, Jesper Hansen, Brian Rosenquist     

1

Velkomst og spisning

Efter spisning, bød Jan velkommen til årets andet bestyrelsesmøde.

2

Godkendelse af sidste mødereferat.

Referatet af 05. februar 2018 blev godkendt og underskrevet uden kommentarer.

3

Bordet rundt

JR  (formand)

 • Foreningens organisatoriske samt fremtidige tilstand.

Forretningsudvalget er underbemandet, og ønsker derfor at øge personkredsen med 2 personer.

Der udvides derfor med Pernille Aude, som bl.a. skal tage sig af PR og markedsføring.

Der søges derudover en idrætskoordinator, som skal servicere de forskellige idrætsgrene.

Alle opfordres til at se sig om efter en sådan person.   

 • Strategi 2022

I strategien frem til 2022 vil der blive sat mere fokus på de lokale foreninger.

Derfor udvides fra en til tre konsulenter i regionen, hvilket vil øge serviceringen markant. 

Lokal idræt skal styrkes under f.eks. mottos som ”Et sjovere Danmark i bevægelse” og

”Kollegamotion”

Strategi 2022 kan ses på Forbundets hjemmeside.

2 telte er købt af Plejehjemmet. Det er telte, som vi tidligere lejede i forbindelse med X-trem

Mandehørm. Det betalte vi 3.500 Kr. for pr. år. De er nu købt for 3.500 Kr.

Vi har købt en container, som er opstillet bag Vesthallen til opbevaring af diverse ting, bl.a. teltene og stole der pt. er opbevaret i hallen. Den er købt for 10.000 Kr. 

            Der arbejdes på et samarbejde med ”Recovery Bulls Slagelse”, som er en organisation, der har til formål at hjælpe udsatte mennesker.

            Organisationen bliver medlem af Firmaidræt Slagelse; men kører deres egne aktiviteter.

                          

BC  (næstformand og fodbold)

 • 10 hold er tilmeldt indendørsturneringen. Flere rene firmahold i denne sæson end tidligere sæsoner.

Motionsfloorball er startet op i uge 43 i Vesthallen. Der spilles fredage mellem 18 og 20.

Muligvis fundet en person der vil stå for det.

Floorballbanen er lånt af Forbundet, til vi ser om det bliver en succes. Så køber vi vores egen. 

 

TB  (motion og samvær)       

 • Badminton kører tirsdag og torsdag. Kører fint.
 • Stavgang om tirsdagen kører OK. Der kommer ikke rigtig nogen nye.
 • Gymnastikken kører rigtig godt. Der er kommet 18 nye medlemmer. Der er nu 55 medlemmer.

 

FR  (badminton)

 • Badminton er startet op i Vesthallen primo september. Stagnerende medlemstal.

KJ  (skydning)

 • Medlemstallet er stagnerende. Forsvarsbrødrene skyder hver onsdag. De er 24 medlemmer under FS.

 

NJP (petanque)

 • Petanque kører fint.
 • Korsørafdelingen kommer med ca. 20 medlemmer til indendørssæsonen.

Opholdsstuen er blevet malet af 6 medlemmer.

Udendørsbanen har fået overdækket terrasse, så der kan holdes nogle grillaftener til næste sommer.

Afdelingen har haft besøg af et svensk hold på 15 personer, som kom for at spille med vores medlemmer og deltage i spisning. Et godt arrangement.

Stævnet d. 30/9 var en stor succes.

JHe (Rigtige Mænd)

 • Registreret 22 medlemmer. Mangler lidt indbetalinger. (14 har betalt)
 • Stævne d. 10. marts med fodbold i Vesthallen og skydning på Marievangsskolen blev aflyst pga. mangel på tilmeldinger.
 • Ved årsskiftet skal der betales 550 Kr. i kontingent.
 • John ville gerne have folder vedr. ”Rigtige Mænd” uddelt ved arrangementer, som f.eks. Xtrem mandehørm. Kunne ligges i goodie-bagen.

                                                                                                                                                                                 

JHa (Bowling) 

- Tilmeldt 18 hold til forestående sæson.

   Starter op onsdag d.24/10

   Comwell Hotel har udvist interesse for bowling. Der arbejdes videre i afdelingen med dette.

         

KL  (økonomiansvarlig)

 • En opstramning af medlemsregistrering er ønskelig. (navn, adresse, fødselsdato.)

4

Indleveringstidspunkter for sæsontilmeldinger sommer 2019.

JR har udsendt nyt skema for registrering af medlemmerne. Der er ændringer i forhold til aldersopdeling og køn. Det er vigtigt at der registreres korrekt og tilbagemeldes til JR.

5

Økonomi

 • Saldobalance gennemgået.

Samlet set giver årets events større overskud end budgetteret.

Kontingent og aktivitetsgebyrer ser ud til at komme i mål.

Bestyrelsen ser positivt på årets resultat.

 • Afdelingsbudgetter for 2019 gennemgået af afdelingsformændene.

Der er overskud for Badminton og Motion og Samvær. Øvrige afdelinger balancerer.

6

Visioner og målsætning

 • Events

De eksisterende events fortsætter i 2019, evt. med mindre ændringer.

 • Afdelingerne

NJP : Eventen med ZBC på Bredahlsgade i uge 41 var under al kritik.

JR og BC skal til evaluering med skolen, hvor eventen gennemgås for kritikpunkter.

 • Nye tiltag

Motionsfloorball startet op i Vesthallen i uge 43. Foregår fredage mellem 18 og 20. Næste sæson vil vi søge om haltid mandage i tidsrummet fra kl. 19:30 – 21:00.

FIRMAIDRÆT SLAGELSE · CVR: 12581114 · Skjoldsvej 8 · 4200 Slagelse · 23430915 · kontakt@firmaidraetslagelse.dk