Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Slagelse – den 21. februar 2022, 18.00.

Dagsorden

  1. Velkomst og spisning.
  1. Godkendelse af sidste mødereferat 25.10.2021.
   1. Referatet er godkendt uden bemærkninger
  1. Økonomi, status regnskab 2021 samt budget 2022
   1. 2021 Resultat: +87.004 kr.
   2. Overskuddet skyldes primært overskud på vores events
   3. Budget 2022:
    1. Primær drift (aktiviteter): +35.460 kr.
    2. Foreningen – fælles: +65.100 kr.
    3. Ekstraordinære indtægter: + 97.000 kr.
    4. Totale omkostninger: - 146.000 kr.
    5. Totalt resultat: 51.160 kr.
    6. , et reelt underskud på den primære drift på ca. 45.000 kr.

  Det kan vi godt tåle!

  1. Bordet rundt.
  • Foreningens tilstand
   • God økonomisk tilstand
   • Vi mangler frivillige!
   • Der er nu kun 3 personer i FU (Kim har meldt fra).
    • Er der nogen som kender nogen??
   • Opfordring til bestyrelsesmedlemmerne om, at opfordre medlemmer, familiemedlemmer, venner og bekendte til at overveje at blive frivillig til enten afdelingerne eller FU
    • Forslag fra Pernille Quist: Flyer fra FU omkring behov for frivillige både til FU og til aktiviteterne. I den forbindelse skal de enkelte aktivitetsrepræsentanter vende tilbage omkring behov med følgende oplysninger:
     • Hvad skal den frivillige lave
     • Hvor mange timer skal den frivillige forvente at lægge
    • PA er tovholder på denne/disse flyer(s)
   • Medlemsregistrering 2021 er opdateret: 389 medlemmer.

  Vi er gået ned i antal medlemmer (ca. 200), grundet vores manglende fodboldspillere

  • Aktiviteter i 2022.
   • Håbet er at alle tidligere aktiviteter kommer op og stå igen
   • Deadline for ønsker om haltider er 1. marts
   • Alle skal vende tilbage med ønsker og start/slut tidspunkt (dato)
   • JR ønsker fortsat at sammenlægge de tre foreninger (Slagelse, Skælskør, Korsør), men det er ikke nemt.
   • Kunne man forestille sig, at Skælskør og Slagelse startede samarbejdet?
  • Lederpleje
   • Der skal være Lederpleje, men ikke mens Corona dominerer.
   • Planen er derfor et fælles arrangement for frivillige og frivillige ledere, når det er sundhedsmæssigt forsvarligt.
  • Frivillig bank strategi for lederrekruttering.
   • Opstart: Snak med Styrelsen på Formandsmødet. Hvad kan Forbundet bidrage med i forhold til konsulentbistand og anden hjælp.
   • Claus: Der er intet sket. Ingen melder sig, selv om vi sidst aftalte, at alle skulle forsøge at få folk til at melde sig
   • Pernille Q. & Finn: Folk er bange for at melde sig på FB. Det vil være de personlige relationer, som skal kunne trække folk til.
   • Claus har valgt at trække sig grundet tidspres.
   • Vi skal blive dygtigere til at melde tidligt ud omkring frivillig-behov, eksempelvis til Ladywalk på FB
   • En lang og god snak om hvordan vi kan blive bedre til at bruge FB, så vi også når ud til dem, som vi ikke er venner med.
   • Flere af os kan lave opslag på hjemmesiden, men lad det gerne gå igennem JR. Undlad at bruge pdf filer. Ren tekst og billeder til up-load
  1. Generalforsamling 9. marts 2022.

         Pernille Aude                                                                                    JAN REINHOLD

         Referent                                                                                            Formand