Referat af ordinært forretningsudvalgsmøde i Firmaidræt Slagelse Tirsdag den 15. juni 2021, kl. 16:30

Dagsorden

  1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat af 26. april 2021
  1. Bordet rundt.

- Næste bestyrelsesmøde.

- Generalforsamling.

- Ny portal (kommunen)

- Opstart efter Corona.

- Hvad er der sket siden sidste møde.

- Mødeaktiviteter i resten af 2021.

- Opstart af nye aktiviteter.

- Events i resten af 2021 (muligheder og udfordringer)

3.  Økonomi.

  • Den økonomiske situation.

4.  Eventuelt

Deltagere:

Jan Reinhold (JR), Flemming Rasmussen (FR), Kirsten Larsen (KL)    

  1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat.

    Referatet fra sidste møde d. 26. april 2021 blev godkendt og underskrevet.

    Der var ingen kommentarer til referatet.

2. Bordet rundt

  -  Næste bestyrelsesmøde

Afholdes torsdag d. 24/6 2021 kl. 18:00 med spisning.

-  Generalforsamling.

    Afholdes onsdag d. 7/7 2021 kl. 19:00. Spisning fra 18:00 mod tilmelding. 

-  Ny portal (kommunen)

    Her kan bookes haltider, søges medlemstilskud, indberettes regnskaber, vedtægter og referater fra generalforsamling.

Hidtil er det kun Jan der har adgang til portalen. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis der var flere brugere. Punktet tages op på bestyrelsesmødet.

- Opstart efter Corona

Jan foreslog at vi skal trække mere på Forbundet for ideer med henblik på opstart efter Corona. Hvad kan vi gøre for at trække medlemmer tilbage til Firmaidrætten, f.eks nye aktiviteter i form af træningscenter, multi-bane og andre nye aktiviteter.

-  Hvad er der sket siden sidste møde.         

Lady walk afholdt i dagene 30. og 31. maj.

Jan holdt møde med Bente Nørgaard, Slagelse Kommune vedr. det tidligere omtalt El-cykel projekt, som er en aktivitet for folk med lungesygdomme og lign.

En opstart kunne være et interview i avisen.

Jan ser en mulighed i at lade ”Recovery Bulls” eller Frivilligcenteret styre projektet. Der foreligger tilbud på El-cykler.

Jan talt med Susanne Havsager vedr. Slagelse Open i uge 34.

Softfodbold, Bazooka, Farveræs og diverse fra ”Rigtige Mænd” kunne komme på tale. Skal i år afholdes udendørs.

Jan talt med en person fra Æblehaven vedr. om vi kunne stå for en event med aktiviteter a`la ”Rigtige Mænd” eller en eller anden form for forhindringsbane.

Vedkommende vil vende tilbage.

Jan ringet op af Lise Østergaard, Kommunen om vi kunne tilknytte floor-ball for kræftramte til vores afdeling i Firmaidrætten. Der arbejdes videre med Jørgen Rygaard, som er formand for foreningen. I første omgang laves en flyer, som lægges ind på hjemmesiden.

Floor-ball for kræftramte kvinder kunne også komme på tale. 

-    Mødeaktiviteter i resten af 2021

     Mødekalender rettes vedr. nye datoer på FU og bestyrelsesmøde.

-   Opstart af nye aktiviteter.

Der er tanker i gang vedr.  nye aktiviteter i Firmaidrætten: El-cykelprojekt, Dart, Yoga, Træningscenter, Multibane, E-sport.

Der foreligger ingen tidshorisont på disse aktiviteter. Vil blive omtalt på bestyrelsesmødet.

-   Events i resten af 2021 (muligheder og udfordringer

     Med de færre restriktioner forventes at vi kan afholde X-treme mandehørm og  

     Ladys Mudrace i september på stort set normal vis.

     Aktiviteten på Landbrugsskolen i august forventes at blive afholdt uden

     restriktioner.

     Arbejdernes motionsdag afholdes i uge 41.

     Julemærkemarchen afholdes først i december                  

3. Økonomi

-  Behandles under Bestyrelsesmødet d. 24/6 

4. Eventuelt

Flemming foreslog at vi skulle arbejde videre med en sammenlægning af Firmaidrætterne i Slagelse, Korsør og Skælskør. Det kunne løse nogle af de problemer vi har med at rekruttere ledere.