Referat af ordinært forretningsudvalgsmøde i Firmaidræt Slagelse mandag den 26. oktober 2020, kl. 16:30.

Dagsorden

  • Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat af 22. september 2020
  • Bordet rundt.

- Hvad er der sket siden sidste møde.

- Lederrekruttering (udviklingskonsulent)

- Ansættelse af projektleder.

- Bestyrelsesmøde senere i dag.

- Mødeaktiviteter i resten af 2020

- Events i 2021 (muligheder og udfordringer)

3.  Økonomi.

  • Regnskab 2020.
  • Budget 2021
  • Økonomiske hjælpepakker.

4.  Eventuelt

Deltagere:

Jan Reinhold (JR), Flemming Rasmussen (FR), Kirsten Larsen (KL), Sannie Kalkerup, udviklingskonsulent (SK), Steen Sulstad Pedersen, Udviklingskonsulent (SP)   

  1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat.

    Referatet fra sidste møde d. 22. september 2020 blev godkendt og underskrevet.

    Der var ingen kommentarer til referatet.

Jan bød velkommen til Sannie Kalkerup og Steen Pedersen. Sannie er udviklingskonsulent for bl.a. Firmaidræt Slagelse.

Dagens møde vil i høj grad handle om lederrekruttering. Sannie har været en værdifuld sparringspartner i dette forløb.

Da Sannie går på efterløn pr. 31/12-20, overtager Steen Pedersen konsulentbistanden efter Sannie.

Steen skal være konsulent for Firmaidrætterne i Slagelse, Korsør og Skælskør.

2. Bordet rundt

  -  Hvad er der sket siden sidste møde d. 22. september 2020

Dette punkt behandles ved bestyrelsesmødet senere i dag.

- Lederrekruttering og ansættelse af projektleder

Handleplan for rekruttering til Firmaidræt Slagelse blev gennemgået og revideret. (se bilag)

Skal ses som en kickstart af projektet, da det som så mange andre ting har ligget stille i denne Coronatid.

Dette projekt ser FS som af stor vigtighed for Foreningen, da der mangler folk til at løfte de mange gode ideer som kommer frem.

Det der står først for er at få afviklet en tema aften for Bestyrelsen, som omhandler rekruttering.

De sidste samtaler vedr. ansættelse af projektleder igangsættes snarest.

Lederrekruttering vil være et fast punkt ved kommende FU-møder.

-  Mødeaktiviteter   

Møder i 2021afholdes  jf. revideret mødekalender. (bilag)

- Events i 2021 (muligheder og udfordringer)

FS forventer samme aktiviteter vedr. events som i 2019.

Dvs. Ladywalk (31/5), Ladies Mud Race (11/9), Xtreme Mandehørm (11/9) Julemærkemarchen, diverse aktiviteter med ZBC og aktiviteter i forbindelse med Arbejdspladsernes Motionsdag.

Ladies Mud Race og Xtreme Mandehørm skal måske skifte startområde, evt. ved UV-hallen.

Jan, Anne-Lise, Kurt og Kirsten skal til møde i Aarhus vedr. Ladywalk

d. 21/11.

Julemærkemarchen gennemføres måske også i 2020.

Steen Pedersen nævnte, at vi godt kunne forvente restriktioner også i 2021 vedr. afholdelse af events. Vil være klogt at tage højde for det i planlægningen       

3. Økonomi

-  Behandles under Bestyrelsesmødet senere i dag. 

4. Eventuelt

Intet under dette punkt.