Referat af ordinært forretningsudvalgsmøde i Firmaidræt Slagelse tirsdag den 18. februar 2020, kl. 16:30.

Dagsorden

  1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat af 28. oktober 2019
  1. Bordet rundt.

- Tilbageblik siden sidste møde d.28/10-19

- Fordeling af ansvarsområder i FU

- Årshjul

- Rekruttering

- Frivillige, herunder frivilligbank

- Mødekalender

- Synliggørelse af foreningen samt vore events

- 2020 aktiviteter

- Bestyrelsesmøde senere i dag

  1. Økonomi.
  • Status regnskab 2019
  • Status budget 2020
  • Budgetter og regnskaber, events
  1. Eventuelt

Deltagere:

Jan Reinhold (JR), Bjarne Christensen (BC), Flemming Rasmussen (FR), Kirsten Larsen (KL), Pernille Aude (PA) 

 

  1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat.

 

    Referatet fra sidste møde d. 28. oktober 2019 blev godkendt og underskrevet.

    Der var ingen kommentarer til referatet.

  1. Bordet rundt

  - Tilbageblik siden sidste møde d. 28. oktober 2019

JR

FU har afholdt en række rekrutteringsmøder sammen med Sannie Kalkerup for at styrke organisationen i Slagelse Firmaidræt.

JR har arbejdet meget med Ladywalk, XM og LMR.

Det er endnu ikke helt afklaret med forsvaret, om vi kan benytte en del af øvelsesområdet til XM og LMR. Vi forventer dog en positiv afklaring.

JR har fundet en ny madleverandør til Ladywalk, da det ikke var tilfredsstillende sidste år. Det bliver Kolberg.

Aldersopdelt medlemsregistrering foretaget af JR

Der er bestilt grønne baner og haltider til næste sæson.

Halfordelingsmøde på Antvorskov Skolen d. 30. marts. Pernille og Jørn Quist, Flemming Rasmussen og Peter Bolin deltager.

Der er indberettet 10 tilskudsberettiget idrætsgrene til Forbundet, som Firmaidræt Slagelse afvikler. ZBC elever ligeledes indberettet.

Johnny Forse, John Jensen og Flemming Rasmussen deltager i Inspirationsmesse med en stand på Gerlev Idrætshøjskole d. 28. februar.

Bokseklubben har meldt fra til XM og LMR som ruteteam. B73 er på banen.

PA

Ingen kommentarer.

KL

Økonomi omtales til bestyrelsesmødet kl:18:00

FR

Pernille Quist bliver ny badmintonformand efter generalforsamlingen.

Overtager efter Flemming.

BC

Bjarne har bestilt en roll-up vedr. floor-ball. Den er ikke dukket op. BC efterlyses ved Forbundet.

- Årshjul

Omtales ved bestyrelsesmødet kl. 18:00.

Besluttet at FR vedligeholder

FIRMAIDRÆT SLAGELSE · CVR: 12581114 · Skjoldsvej 8 · 4200 Slagelse · 23430915 · kontakt@firmaidraetslagelse.dk Combinemedia