Referat af ordinært forretningsudvalgsmøde i Firmaidræt Slagelse mandag den 22. oktober 2018, kl. 15:00.

Dagsorden

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat af 03/09-18
 1. Bordet rundt.

- Herunder status (organisation, events m.m.)

- Forretningsudvalgets sammensætning.

- Frivillige ledere.

 1. Økonomi.
 1. Bestyrelsesmøde senere i dag.
 1. Strategi og visioner.

Deltagere:

Jan Reinhold (JR), Bjarne Christensen (BC), Flemming Rasmussen (FR), Kirsten Larsen (KL)

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat.

    Referatet fra sidste møde d. 03/09-18 blev godkendt og underskrevet.

    Der var ingen kommentarer til referatet.

 1. Bordet rundt

  - Status

JR

Alle årets events er afviklet undtagen julemærkemarchen, som afvikles d.2.

december.

De forskellige idrætsgrene omtales nærmere på bestyrelsesmødet senere dd.

Vedr. medlemsregistrering er oprettet et nyt system vedr. opdeling i alder og køn.

JR udsender info. til formændene for de forskellige idrætsgrene.

Vedr. Ladywalk:

Problemer med fortæringen. Bl.a. var der ikke nok til at de frivillige kunne få noget at spise.

Der søges en ny samarbejdspartner i stedet for Næstved Firmaidræt.

En lokal klub fra Skælskør eller en anden relevant klub kunne komme på tale.

Ny madleverandør i 2019.

Vedr. Rigtige Mænd:

Lidt ventetid hist og her; men ellers en succes.

Afvikles også i 2019.

Det gamle logo må ikke bruges i 2019.

Vedr. Ladies Mud Race og Xtrem Mandehørm

Begge løb gik over al forventning. Små skønhedspletter bl.a. var der ventetid ved visse forhindringer.

I 2019 er det fra central hold, der skal forhandles priser med hensyn til leje af

lokaler og faciliteter på kasernen. Det kan betyde prisstigninger.

BC

Fodbold for ældre i samarbejde med B73 bliver ikke i år. Prøver igen til næste år.

BC og JR skal til møde med ZBC (Selandia).

Firmaidræt Slagelse skal måske arrangere event med eleverne i Ringsted i lighed med den event vi har i Slagelse i august.  

 • Forretningsudvalgets sammensætning.

FU ønsker at udvide udvalget med 2 nye medlemmer, idet FU mener at der er

for lidt medlemmer.

Derfor udvides  med Pernille Aude, koordinator samt Pr- og Markedsføring.

Der søges derudover en idrætskoordinator, som skal servicere de forskellige idrætsudvalg. 

 1. Økonomi

Anne står p.t. som administrator for Super Nova.

Det skal være en anden fremover, idet Anne ikke mere har med Firmaidrættens regnskaber for vores events at gøre. Administrator til systemet skal findes.

Afdelingsbudgetter for 2019 gennemgået. Overskud for badminton og Motion og samvær. Øvrige afdelinger balancerer.

Saldobalance gennemgået.

Samlet set giver årets events større overskud end budgetteret.

Kontingent og aktivitetsgebyrer ser ud til stort set at komme i mål.

FU ser positivt på årets resultat.   

 1. Bestyrelsesmøde senere i dag.

    Mødet afholdes jvf. dagsorden.

Strategi for 2022, som omtales, er Forbundets strategi. 

 1. Strategi og visioner

Flere frivillige hænder ønskes.

Der arbejdes på et samarbejde med ”Recovery Bulls Slagelse”, som er en      

                organisation, der har til formål at hjælpe udsatte mennesker.

                Organisationen bliver medlem af firmaidrætten, men kører deres egne aktiviteter

FIRMAIDRÆT SLAGELSE · CVR: 12581114 · Skjoldsvej 8 · 4200 Slagelse · 23430915 · kontakt@firmaidraetslagelse.dk