Generelle turneringsregler

  
1. Gyldighed
  
  1.1 Efterfølgende regelsæt er gældende på lokalt plan.
        Afdelingsbestyrelsen kan dispensere herfra, såfremt sportslige hensyn 
        taler herfor.
        Dispensation(er) bekendtgøres for involverede parter.
  
  1.2 Ved deltagelse i kreds-, landsdels- og landsstævner er Dansk 
        Firmaidrætsforbunds regler gældende, med de i pkt. 9 angivne undtagelser.
  
  1.3 Benyttelse af ordet "klub" gælder for arbejdspladsen/firma-
        idrætsklubben, familien og fællesskabet.

  2. Stævne- og turneringsafvikling
  
  2.1 Stævner og turneringer afvikles på en af følgende måder:
        a. efter Cup-systemet,
        b. som en kombination af Cup-Pulje,
        c. som en kombination af Pulje-Cup,
        d. som en kombination af Pulje-Pulje,
        e. alle spiller mod alle (serier/rækker/puljer).
f. Schweitisk stigesystem


  2.2 Stævner kan udskrives i følgende dicipliner/ rækker:
        a.  triple
        b.  double
        c.  single

  3. Hold-, double- og triplesammensætning

  3.1 Et hold sammensættes af spillere fra ‘en klub.

  3.2 Ved deltagelse i stævner kan doubler og tripler sammensættes efter 
        ønske.

  4. Deltagelse


  4.1 Deltagerberettigede er alle, der på kamptidspunktet er fyldt 10 år.

  4.2 En spiller, som inden for de foregående 12 måneder har deltaget på 
        landsholdet
        er ikke deltagerberettiget.

  4.3 Ved deltagelse i stævner kan en spiller tilmelde sig i single, double
        og triple i h.t. indbydelsen.

  5. Udeblivelse, afbud og indsættelse af spillere

  5.1 Ved udeblivelse eller afbud fsenere end 8 dage før stævnet, kan der 
        idømmes en bøde på kr. 100,00 pr. tilmeldt kategori.

  5.2 En tlmeldt spiller kan udskiftes med en anden spiller indtil stævnestart.

  6. Indplacering

  6.1 Holdene/deltagerne indplaceres efter pointsystemet således:
        - For vunden kamp gives 2 point.
        - For tabt kamp gives 0 point.
        I tilfælde af pointlighed mellem flere hold, spillere, par og tripler er 
        nedenstående prioritetsfølge afgørende for den endelige indplacering:
        a. Indbyrdes kampe (pointberegnet).
        b. Scoringsforskellen (for samtlige kampe).
        c. Indbyrdes kamp.

  7. Kugler

  7.1 Der må anvendes alle typer af stålkugler.
        Kugler kan eventuelt lånes i afdelingen.

8. Præmieregulativ

8.1  2 -   4 spillere/par/tripler : 1 præmie.
         5 -   8                              : 2 præmier.
         9 - 15                              : 3 præmier.
       16 -                                   : 4 præmier.

9. Spilleregler

9.1  Nedenstående angives afvigelser fra og præcisering a DFIF's regler.

9.1.1  Ved udkast af grisen skal mindste afstand til baneafmærkning være 
  1 meter. Dog kun 50 cm på baner hvor målene er reduceret.

9.1.2 Målkuglen, også kaldet „grisen", skal have en diameter på 25-35 mm.

9.1.3 Holdet, der har vundet lodtrækningen, tegner en cirkel med en 
        diameter på max. 50 cm, eller placerer udkastringen, hvorfra man ønsker at kaste „grisen" ud.

9.1.4 Man spiller til 13 points, eller til stopsignalet lyder, hvis der spilles på tid.

9.1.5. Når stopsignaler lyder, må der ikke kastes flere kugler. Resultatet på  pointtavlen er slutresultatet. Hvis dette er uafgjort, tælles de allerede  spillede kugler med. Hvis der ikke er kastet kugler ved uafgjort, kaster  hvert hold én kugle, hvor den tættest på grisen tælles med.


Vedtaget

Senest vedtaget 1.10.2014, med ikrafttrædelse 1.10.2014.

FIRMAIDRÆT SLAGELSE · CVR: 12581114 · Skjoldsvej 8 · 4200 Slagelse · 23430915 · kontakt@firmaidraetslagelse.dk Combinemedia