Generelle turneringsregler 

  
1. Gyldighed
  
  1.1 Efterfølgende regelsæt er gældende på lokalt plan.
        Afdelingsbestyrelsen kan dispensere herfra, såfremt sportslige hensyn 
        taler herfor.
        Dispensation(er) bekendtgøres for involverede parter.
  
  1.2 Ved deltagelse i lokale stævner er Dansk 

        Firmaidrætsforbunds regler gældende, med de i pkt. 9 angivne undtagelser.
  
  1.3 Benyttelse af ordet "klub" gælder for arbejdspladsen/firma-
        idrætsklubben, familien og fællesskabet.

  2. Stævne- og turneringsafvikling
  
  2.1 Stævner og turneringer afvikles på en af følgende måder:
        a. efter Cup-systemet,
        b. som en kombination af Cup-Pulje,
        c. som en kombination af Pulje-Cup,
        d. som en kombination af Pulje-Pulje,
        e. alle spiller mod alle (serier/rækker/puljer).
        f.  Schweitisk stigesystem.
       g.  En metode, som fremgår af indbydelsen.

  2.2 Stævner kan udskrives i følgende dicipliner/ rækker:
        a.  triple
        b.  double
        c.  single

  3. Hold-, double- og triplesammensætning

  3.1 Et hold sammensættes af spillere fra ‘en klub.

  3.2 Ved deltagelse i stævner kan doubler og tripler sammensættes
         efter stævneledelsens ønske.

  4. Deltagelse

  4.1 Deltagerberettigede er alle, der på kamptidspunktet er fyldt 10 år.

  4.2 En spiller, som inden for de foregående 12 måneder har deltaget på 
        landsholdet er ikke deltagerberettiget, hvis dette fremgår af indbydelsen.

  4.3 Ved deltagelse i stævner kan en spiller tilmelde sig i single, double
        og triple i h.t. indbydelsen.

  5. Udeblivelse, afbud og indsættelse af spillere

  5.1 Ved udeblivelse eller afbud senere end 8 dage før stævnet, kan det 
        kræves at stævnegebyret betales..

  5.2 En tlmeldt spiller kan udskiftes med en anden spiller indtil stævnestart.

  6. Indplacering

  6.1 Holdene/deltagerne indplaceres efter pointsystemet således:
        - For vunden kamp gives 2 point.
        - For tabt kamp gives 0 point.
        I tilfælde af pointlighed mellem flere hold, spillere, par og tripler er 
        nedenstående prioritetsfølge afgørende for den endelige indplacering:
        a. Indbyrdes kampe (pointberegnet).
        b. Scoringsforskellen (for samtlige kampe).
        c. Indbyrdes kamp.

  7. Kugler

  7.1 Der må anvendes alle typer af stålkugler.
        Kugler kan eventuelt lånes i afdelingen.

8. Præmieregulativ

8.1  2 -   4 spillere/par/tripler : 1 præmie.
         5 -   8                              : 2 præmier.
         9 - 15                              : 3 præmier.
       16 -                                   : 4 præmier.

9. Spilleregler

9.1  Nedenstående angives afvigelser fra og præcisering a DFIF's regler.

9.1.1  Ved udkast af grisen må den ikke berøre baneafmærkningen.
 9.1.2 Målkuglen, også kaldet „grisen", skal have en diameter på 25-35 mm.

9.1.3 Holdet, der har vundet lodtrækningen, tegner en cirkel med en 
        diameter på max. 50 cm, eller placerer udkastringen, hvorfra man ønsker at kaste „grisen" ud.

9.1.4 Man spiller til 13 points, eller til stopsignalet lyder, hvis der spilles på tid.

9.1.5. Når stopsignalet lyder, må "enden spilles færdug. Hvis stillingen derefter er lige, kaster hver spiller en kugle, som tælles med (dog max. ti 13).

10.   Alle ovenstående bestemmelser kan ændres af stævneledelsen, hvis ændringerne fremgår af indbydelsen.


Vedtaget

Senest vedtaget 1.10.2022, med ikrafttrædelse 1.10.2022