Ordinær Generalforsamling, Tirsdag d. 30. April

Firmaidræt Slagelse indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Vesthallen, tirsdag den 30. april 2024, kl. 19.00 - jf. foreningens vedtægter.

  • Oprettet: 6. april - 2024
  • Opdateret: 23. april - 2024

Firmaidræt Slagelse indkalder hermed til ordinær generalforsamling i
Vesthallen, tirsdag den 30. april 2024, kl. 19.00 - jf. foreningens vedtægter.

Dagsorden:

  1. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede medlemmer.
  2. Valg af dirigent.
  3. Beretning fra bestyrelsen, afdelinger og udvalg.
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Indkomne forslag.
  6. Fremlæggelse af budget.
  7. Valg i henhold til vedtægterne.
  8. Eventuelt (herunder kan intet vedtages).

Alle er velkomne: Da der serveres sliders og drikkevarer under mødet er
tilmelding nødvendigt på mail: kontakt@firmaidraetslagelse.dk

Vi håber på et godt fremmøde!
Med venlig hilsen og på gensyn
Forretningsudvalget